Нормативна база

У своїй діяльності заклад освіти керуються наступними нормативними документами: методичні рекомендації: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html Державні стандарти http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/derj-stand.html Навчальні плани http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-plany.html Навчальні програми http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html  Початкова школа http://mon.gov.ua/activity/education/